06-39227299

Oui Care 

Thuiszorg

Telefoonnummer

06-39227299

E-mail

info@oui-care.nl

Heeft u vragen of wilt u thuiszorg aanvragen dan kunt u telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.

Heeft u in huis zorg nodig? Bij Oui Care Thuiszorg kunt u terecht voor:       

– Persoonlijke verzorging,

– Verpleging,

– Begeleiding en

– Huishoudelijke hulp.

Persoonlijke verzorging

Door ouderdom, ziekte of doordat de dagelijkse zaken niet meer zo vanzelfsprekend zijn kunnen de alledaagse handelingen lastig voor u zijn. Oui Care Thuiszorg biedt daarom verzorging bij u thuis aan.

Verpleging

Oui Care Thuiszorg kan ook verpleging bij u leveren. Zo kunnen wij o.a. uw wond verzorgen, injecties toedienen, katheter verzorgen, bloedsuikers meten, insuline toedienen en/of medicatie toereiken.

Begeleiding

Bent u niet in staat (sommige) dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren en heeft u daarbij steun nodig? Dan biedt individuele begeleiding een uitkomst. Oui Care Thuiszorg kan u ondersteunen bij hulp bij uw administratie.

Huishoudelijke hulp

Kunt u vanwege uw ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf verrichten? Oui Care Thuiszorg biedt hulp bij het huishouden. Denk aan opruimen, schoonmaken, strijken, wasje draaien, het verzorgen van planten en bedden opmaken.

Kosten

Persoonlijke verzorging en verpleging vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en maakt onderdeel uit van de basisverzekering. Hiervoor bent u geen eigen bijdrage of kosten verschuldigd. 

Begeleiding en huishoudelijke hulp vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo. De gemeente betaalt grotendeels de kosten voor huishoudelijke hulp en begeleiding. U betaalt een eigen bijdrage van maximaal €19,- per maand. In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Heeft u vragen? Neem contact op